Ga naar home page
Aluminium maatwerk voor uw veiligheid
Onthaal > Oplossingen > Brand evacuatie
prod1

Brandevacuatie

Brandevacuatie is een cruciaal onderdeel van de veiligheidsplanning in alle gebouwen. In geval van brand of een andere calamiteit is een goed georganiseerd en doeltreffend evacuatieplan van levensbelang om de veiligheid van bewoners, bezoekers, werknemers te waarborgen.

In gebouwen kunnen de evacuatiemogelijkheden variëren, afhankelijk van de grootte, het gebruik en de structuur van het gebouw. Een van de belangrijkste opties voor het veilig verlaten van een gebouw vanuit de hoogte is het gebruik van vluchttrappen. Vluchttrappen bieden een duidelijke en afgebakende route naar beneden, weg van de brandhaard of calamiteit. Ze zijn vaak uitgerust met brandwerende deuren en noodverlichting om de veiligheid te waarborgen, zelfs bij stroomuitval. Daarnaast kunnen kooiladders, die aan de buitenkant van het gebouw worden geplaatst, dienen als alternatieve evacuatiemogelijkheid voor hogere verdiepingen.

In industriële gebouwen kunnen brandevacuatieplannen complexer zijn vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, machines en grote open ruimtes. Naast vluchttrappen kunnen industriële gebouwen gebruikmaken van specifieke brandtrappen, die ontworpen zijn om snel en veilig te evacueren. Deze brandtrappen bevinden zich meestal aan de buitenkant van het gebouw en bieden een onafhankelijke en gemakkelijk toegankelijke route naar beneden. Daarnaast kunnen kooiladders en brandladders worden geïnstalleerd als alternatief.

intro_img_description_5597

Het is van cruciaal belang dat bewoners, werknemers en bezoekers vertrouwd zijn met de evacuatieprocedures in geval van een incident. Dit omvat het regelmatig oefenen van evacuatiescenario's en het kennen van de aangewezen vluchtroutes. Daarnaast moeten alle betrokkenen op de hoogte zijn van de locaties van de vluchttrappen, brandtrappen en kooiladders, zodat ze in geval van nood snel en efficiënt kunnen handelen.

Het installeren en onderhouden van adequaat functionerende rookmelders in zowel appartementen als industriële gebouwen is ook van vitaal belang. Rookmelders kunnen vroegtijdig waarschuwen voor een brand, waardoor mensen kostbare tijd krijgen om te evacueren voordat de situatie gevaarlijk wordt.

Bij het ontwerpen en bouwen van gebouwen moeten veiligheidstoepassingen zoals vluchttrappen, brandtrappen en kooiladders zorgvuldig worden geïntegreerd in het ontwerp. Het naleven van de geldende veiligheidsvoorschriften en -normen is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat deze voorzieningen effectief en betrouwbaar zijn in geval van een noodsituatie.

Onthoud dat brandveiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is. Door bewust te zijn van evacuatieprocedures, de locaties van vluchtroutes en het belang van veiligheidstoepassingen kunnen we samen een veilige omgeving creëren en ervoor zorgen dat we adequaat kunnen reageren in geval van een brand in gebouwen.

Een JOMY uitklapbare gebruikt in een echte situatie tijdens de brand van een appartement in België.


JOMY Uitklapbare Ladder - 01/02/2019, 21:41 - Voroux-lez-Liers, België

Wat hieronder volgt zijn "best practices", maar let op deze moeten steeds afgechekt worden met de lokale overheden of bevoegde instanties zoals de brandweer en planningscommisie. JOMY helpt u graag bij deze consultatie.

Aantal te evacueren personen

 • De dimensionering van de noodtrap moet uiteraard beantwoorden aan het aantal te evacueren personen. Conventioneel bepaalt men dit aantal in functie van de oppervlakte van het compartiment:
  • 1 persoon per 10m² voor gebouwen die niet publiek toegankelijk zijn;
  • 1 persoon per 3m² voor publiek toegankelijke gebouwen.
  • Uitzondering indien het vaste meubilair een andere bezetting voorziet.

Aantal vluchtwegen

 • In het algemeen verlangt men minstens twee onafhankelijke vluchtwegen (niet kruisende wegen)
 • Voor compartimenten met 500 of meer personen:
  • 500 - 999 personen: 3 vluchtwegen;
  • 1000 - 1999 personen: 4 vluchtwegen;
  • 2000 - 2999 personen: 5 vluchtwegen;
  • Enz.
 • In theorie kan één enkele vluchtweg volstaan in volgende gevallen:
  • Gebouwen <= 10m en minder dan 100 personen
  • Gebouwen van 10 tot 25m en minder dan 50 personen, en bereikbaarheid door de brandweerladders (straatzijde)
 • Vaak verlangt de brandweer (en de voorzichtigheid) echter ook in deze gevallen een tweede vluchtweg.

Inplanting van de noodtrappen

 • De brandtrappen worden voorzien in tegenovergestelde zones van het compartiment
 • De maximale afstand van de vluchtweg naar de trap ligt vast. Deze bedraagt (met uitzondering van technische lokalen):


Gebruik van het gebouw

Enkel dag

Ook's nachts

Naar de weg die twee trappen verbindt <= 30m <= 20m
Naar de dichtsbijzijnde trap <= 45m <= 30m
Naar de tweede trap <= 80m <= 60m
Maximale afstand vanuit doodlopende vluchtwegen bedraagt <= 15m

Toegang

 • Toegang tot de noodtrap via een deur of gang:
  • Toegangsdeur moet Rf 1/2h zijn voor gebouw >= 25m;
  • De deuren mogen niet vergrendeld zijn in de richting van de evacuatie.
 • Ophaalbare traparm of behuizing van de onderste traparm is toegelaten.
 • Trappen van gebouwen >= 25m moeten ook toegang bieden tot het dak (indien plat dak).

De nuttige breedte (NB)

 • De NB wordt bepaald door het aantal te evacueren personen van het compartiment met het grootste aantal personen. De som van de NB van alle dalende trappen moet op zijn minst gelijk zijn aan het aantal te evacueren personen uit het grootste compartiment maal 1,25 cm (ΣNB = aantal x 1,25 cm).
 • De minimale NB bedraagt 80 cm, wat overeenkomt met een evacuatie van 64 personen (80/1,25). Verder voorziet men NBs in veelvouden van 60 cm (de zg. doorgangseenheid):
  • NB van 80 cm voor max 64 personen per compartiment en per trap
  • NB van 120 cm voor 65 tot 96 personen per compartiment en per trap
  • NB van 180 cm voor 97 tot 144 personen per compartiment en per trap
  • Enz.
 • In de praktijk zijn er echter vaak uitzonderingen op bovenstaande regel:
  • In functie van de beschikbare ruimte en aantal te evacueren personen gebruikt men in de praktijk vaak ook NBs van 90, 100 en 110cm
  • In scholen en kinderdagverblijven voorziet men soms een NB van 120cm, zelfs indien het aantal te evacueren personen per compartiment minder dan 64 bedraagt
 • De verschillende trappen van eenzelfde compartiment moeten dezelfde NB hebben, plus of min 60cm
 • De waarde van 1,25cm per persoon is van toepassing bij dalende trappen. Voor een stijgende trap voorziet men 2cm per persoon. Voor een vlakke vluchtweg voorziet men 1 cm per persoon.

Configuratie

 • De trap dient te weerstaan aan een uniform verdeelde last van 500 kg/m2 op de traparmen (horizontaal geprojecteerd vlak) en op de bordessen en een puntlast van 200 Kg op gelijk welk punt van de treden en bordesvloeren
 • Minstens één zijde moet de vrije doorstroming van lucht toelaten
 • Spiltrappen worden in het algemeen afgeraden, en voor hoge gebouwen (>=25m) verboden. Een spiltrap dient te beschikken over een aantrede van minstens 24cm op de looplijn, die zich bevindt op min 0,4m en max 0,6m van de leuningzone of van de spil en op minstens 0,35m van de buitenranden van de treden

Hellingshoek

 • Meestal vraagt men een hellingshoek van 37°.
 • Voor middelhoge en hoge gebouwen (>10m), kan een hellingshoek van 45° aanvaard worden (te verifiëren bij de bevoegde brandweer). Soms eist men in dergelijke gevallen dat de trap enkel wordt gebruikt door personen die goed te been zijn. Voor een stijgende trap aanvaardt men vaak een hellingshoek van 45°.
 • Hellingshoeken hoger dan 45° zijn absoluut te vermijden.

De treden

 • De aantrede "a" en optrede "g" moeten voldoen aan volgende formule: 600 <= a + 2g <= 660 [mm]
 • Tegentreden zijn niet noodzakelijk
 • Een traparm mag maximaal 17 treden hebben. Indien een grotere hoogte dient overbrugd te worden moet men een tussenbordes voorzien.

Borstweringen

 • Steeds twee handgrepen per trap voorzien. Uitzondering: één handgreep kan volstaan voor trappen met NB < 120cm, in lage gebouwen (<10m), en indien er geen valgevaar is.
 • Minimale hoogte voor vluchttrappen: 1m op de bordessen en 0,9m op de trapvluchten, gemeten aan de tredeneus
 • Bij gebruik door kinderen (scholen, kinderdagverblijven, ...):
  • De maximale opening tussen verticale spijlen bedraagt <= 80mm (<= 70mm in Wallonië).
  • Geen horizontale elementen om te vermijden dat kinderen deze als opstap gebruiken.
  • Hoogte van 1,1m ipv 1m.
  • Tweede handgreep ter hoogte van de kinderen (lager dan de hoofdhandgreep).

Materialen

 • Materialen van klasse A0 (Niet brandbaar materiaal, zoals aluminium, staal of beton)
 • Geen eisen inzake brandweerstand voor buitentrappen
 • Stabiel materiaal, zonder veroudering of geleidelijke teloorgang

Stabiliteitseisen

 • De trap dient te weerstaan aan een uniform verdeelde last van 500 kg/m2 op de traparmen (horizontaal geprojecteerd vlak) en op de bordessen en een puntlast van 200 Kg op gelijk welk punt van de treden en bordesvloeren
 • De borstweringen dienen te weerstaan aan een horizontaal aangelegde, uniform verdeelde last van 100 Kg/m zonder optreden van permanente vervorming.
Nood - trappen voor 4 verdiepingen, geinstalleerd evenwijdig aan de gevel van appartementen.

Vluchtrappen met een ophaalbare traparm, geïnstalleerd op een schoolplein.

Veilig uitklapbare ladder voor appartementen.

Noodevacuatie: kooiladder en balkon voor kantoren.

Vluchtladder voor kantoren. Hier een gesloten JOMY uitklapbare ladder.


Wijzig taal en regio

Kies uw taal:
Please select your region:
Sélectionez votre région:
Kies uw regio:

Zoek op deze site

To be implemented test

Ga naar online winkel

To be implemented test

Log in

U bent niet ingelogd. U kan inloggen met uw Google account.

Sign in

U bent ingelogd

U bent ingelogd als: .

Sign out

Log in mislukt

Er is iets fout gegaan. We hebben uw aanvraag niet ontvangen. Probeer uw aanvraag opnieuw in te dienen of neem rechtstreeks contact met ons op.. U bent niet ingelogd.

Sitemap

Navigatie breadcrumb

U bent hier: Onthaal > Oplossingen > Brand evacuatie